Workshops

Bekijk onderstaand het workshopaanbod! In deze workshops ga je zelf ervaren, aan de slag, inspiratie opdoen, kennismaken met en/of je verdiepen in thema’s die in het teken staan van ‘Tijd voor medemenselijkheid’.

werken met de tafel van psychisch welbevinden

Martin Appelo

Uit onderzoek naar de hulpvraag van mensen die psychotherapie willen, blijkt steeds dat het hen niet vooral gaat om de klachten, maar vooral om de mate van controle over die klachten. Daarnaast speelt het ontbreken van steun een belangrijke rol voor hen om zich tot een therapeut te wenden (Perkins, 2001).

Op basis van wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar veerkracht, welbevinden en geluk, maakte Martin Appelo de ‘Tafel van Psychisch Welbevinden’. De vier poten geven de belangrijkste psychologische variabelen weer die bijdragen aan welbevinden en geluk: zingeving, autonomie, sociale steun en dagbesteding. In deze workshop krijg je uitleg en een demonstratie hoe deze tafel vanuit veerkracht-perspectief kan bijdragen aan diagnostiek en behandelplanning in de huisarts- en GGZ-praktijk.

Martin Appelo is GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Hij studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en ging vervolgens aan de slag in de chronische psychiatrie, waar hij promoveerde op het thema ‘revalidatie bij schizofrenie’. In zijn loopbaan werkte Appelo als hoofdonderzoeker bij een grote GGZ-instelling en als supervisor in de psycho-oncologie. Naast zijn huidige werkzaamheden als vrijgevestigd psycholoog, is hij een veelgevraagde spreker op congressen en symposia en een graag geziene gast in radio- en televisieprogramma’s. Verder is Appelo auteur van maar liefst 28 boeken, waaronder de bestseller ‘een spiegel voor narcisten’.

DE Kracht van zacht: de kunst van Compassiegericht werken

Elke Smeets

Enkele jaren geleden werd na een groot internationaal onderzoek de lijst gepubliceerd van meest empathische landen ter wereld. Nederland stond er niet tussen, zelfs niet in de top tien. We leven in een tijd waarin we vaak hard zijn voor anderen, vaak nóg harder voor onszelf, maar tegelijkertijd betogen we ook hoe belangrijk het is ‘er voor elkaar te zijn’. Waar draait het dan om als het gaat om werk en leven? Er gaan steeds meer stemmen op die pleiten voor het serieuzer nemen van compassie, oftewel: behandel anderen zoals jij wil dat mensen jou behandelen.

De meeste mensen zijn strenger voor zichzelf dan voor anderen. Maar wie mild is voor zichzelf, loopt minder risico op angststoornissen en depressiviteit, en voelt zich meer verbonden met anderen. Gelukkig kan je leren om minder streng voor jezelf te zijn en wat meer zelfcompassie te hebben. Dat gaat echter niet automatisch. Compassie is echt iets wat je moet oefenen om het onder de knie te krijgen.

In deze inspiratieworkshop gaat Dr. Elke Smeets in op een aantal belangrijke principes van compassiegericht werken op een trauma-sensitieve manier. Ze staat stil bij hoe je je cliënten en jezelf compassievoller kunt leren ondersteunen en bespreekt welke technieken het best inzetbaar zijn voor de POH-GGZ. Thema’s als het belang van veiligheid in het reduceren van schaamte en de rol van het zenuwstelsel in het kunnen ontvangen van compassie staan centraal.

Elke Smeets is doctor in de psychologie en geeft individuele therapie, opleidingen en supervisie in Compassie gerichte Acceptatie en Commitment Therapie. In haar werk legt Elke sterk de nadruk op de rol van trauma-sensitieve zelfcompassie in het doorbreken en respecteren van patronen. Ze is bij de eerste lichting gecertificeerde Mindful Self-Compassion trainers in de wereld en deed samen met Professor Kristin Neff wetenschappelijk onderzoek naar de voordelen van zelfcompassie. Binnen het postgraduaat Contextuele Gedragstherapie van Allegre verzorgt ze de module Compassiegericht werken met ACT. Daarnaast doceert Elke, sinds 2009, het vak Positieve Psychologie aan de Universiteit Maastricht. In juni 2017 publiceerde ze samen met Madelon Peters haar eerste boek ‘Geluk en Optimisme. Een bewezen werkzaam programma op basis van positieve psychologie’. Meermaals per jaar verzorgt ze retraite dagen over ACT en Compassie.

Anders kijken, anders doen!

Judith Puttiger

Herken je dat als cliënten bij je aan tafel zitten, zij het liefst hun hele verhaal doen? En dan steeds een nieuw onderwerp aansnijden? Natuurlijk is het goed om hen hiervoor ruimte te bieden, maar juist het praten en denken kan ook maken dat men het lastig vindt om los te komen van hun eigen verhaal.

Welke betekenis heeft het persoonlijke verhaal? En hoeveel ruimte is er om het anders te gaan zien of ervaren? Zowel binnen ACT als bij opstellingen speel je met perceptie. Het zelf waarnemen en een verhaal op een afstand aanschouwen, zorgt voor herkenning en geeft kracht aan zelfcompassie. De competentie om je perspectief te kunnen wisselen, geeft flexibiliteit en veerkracht. In deze workshop gaan we hiermee aan de slag. Het gaat hier niet om een complete (familie)opstelling, maar je krijgt praktische tools aangereikt om de cliënt uit zijn verhaal te halen en hier anders naar te laten kijken. Hoe gaan we dit doen? Door zelf te ervaren en ontdekken over wat helpend en niet helpend is om je doel te bereiken. Anders kijken, anders doen!

Judith Puttiger werkt als psychosociaal therapeut en trainer. In haar eigen praktijk ‘Opstellers’ combineert ze onder andere ACT, systemisch werk en opstellingen. Ze is ruim 25 jaar werkzaam geweest binnen de GGZ en kijkt graag in ruime zin mee hoe je je anders kan gaan verhouden tot de problemen die je ervaart, jezelf en je omgeving. Ze richt zich op mensen die patronen willen doorbreken en begeleidt therapeuten en coaches bij hun eigen persoonlijke verdieping en intuïtieve ontwikkeling. Het zien van mogelijkheden, accepteren wat er is en een dosis humor kenmerken haar manier van werken. 

Judith is ruim geschoold en volgt momenteel de internationale opleiding Compassionate Inquiry bij Gabor Maté. Persoonlijk kent ze de andere kant van het bureau als ex-kankerpatiënt en de worstelingen met onder andere jezelf, relaties, angsten en verlies.

Wat zie je als je naar me kijkt?

Niki Tacken

Niki neemt je mee in haar verhaal over hoe overtuigingen en meningen van anderen leidden tot wat ze op den duur alleen nog maar van zichzelf kon vinden, namelijk dat ze ongeschikt was als mens en er beter niet had kunnen zijn. Niemand bedoelde het zo maar het gebeurde wel.

Voor Niki betekende ‘kijken met een andere bril’ het begin van haar herstel. Maar wat is ‘anders kijken’ eigenlijk? Hoe werkt dat? En wat werkt er niet? Aan de hand van een door Zelfregie NL ontworpen gesprekstool, de Watzieje-wijzer, vertelt Niki over de levensroute die haar bracht naar de zijlijn van de samenleving en gelukkig ook weer terug naar een plek er middenin.

Je gaat tevens zelf aan de slag met de Watzieje-wijzer en leert om deze eenvoudige maar effectieve tool te kunnen inzetten in je werk.

Niki Tacken is stafmedewerker en ervaringswerker bij Zelfregie Noord- en Midden-Limburg. Door psychische klachten werd ze ooit helemaal afgeschreven voor werk en dacht ze zelf dat ze eeuwig patiënt zou blijven. Ze voelde zich ‘een blok aan het been van de samenleving’, maar ontvouwde door contact met ervaringsdeskundigen toch weer een nieuw perspectief: je kan een baan hebben én patiënt zijn. De hoop en mogelijkheden die hiermee samen gingen, vormden de basis voor haar herstelproces.

Herstel en WRAP, een kennismaking

Lia Coumans

De WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is een training waarin mensen hun eigen persoonlijke handleiding maken. De cursisten stellen tijdens de WRAP-training een gereedschapskoffer voor een goed gevoel samen. Een koffer die hun herstel ondersteunt.

Altijd al meer willen weten over dit evidence based programma? Wil je kort ervaren hoe we in de training te werk gaan? Wil je een idee krijgen wat deze training voor mensen kan betekenen? Wil je weten hoe dit programma zich verhoudt tot professionele zorg? Kom dan naar de workshop ‘Herstel en WRAP, een kennismaking’.

Lia Coumans is een ervaringswerker, zelfregiecoach en WRAP-facilitator bij Zelfregie Noord- en Midden-Limburg.

DE YUCELMETHODE: VISUEEL EN KRACHTGERICHT

Fanny Schilderinck

De Yucelmethode, het werken met balken en blokken, is een herstelgerichte benadering die past binnen het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Het helpt om zicht te krijgen op de eigen krachten en lasten en hoe deze met elkaar samenhangen. Vanuit een breder perspectief wordt naar mentale (en fysieke) gezondheid gekeken. Een beeldtaal die een ondersteunende rol heeft en patiënten kan activeren om vanuit eigen regie, kracht en wensen te bouwen aan herstel.

In deze workshop word je meegenomen in de wijze waarop de Yucelmethode kan worden ingezet. Je maakt kennis met verschillende blokken die onder andere ervaringen, emoties en praktische factoren symboliseren. Door zelf betekenis te geven aan een balk of een blok, ga je de betekenis van deze beeldtaal ervaren.

Fanny Schilderinck is werkzaam als POH-GGZ en medewerker bij Provico, de netwerkorganisatie in de GGZ in de regio Noord-Limburg. Ooit is ze begonnen in de GGZ en heeft dit jaren in combinatie gedaan met de huisartsenzorg. Vanaf de eerste kennismaking met de Yucelmethode is ze enthousiast over dit hulpmiddel. Het gebruik van de Yucelmethode heeft haar laten ervaren dat ze op een andere, voor haar natuurlijke manier met de cliënt in gesprek is. De cliënt heeft en neemt regie over zijn eigen verhaal wat vaak leidt tot eigen ideeën over het in gang zetten van een verandering. 

Oplossingsgericht werken

Eva Kuiper

Door omstandigheden is deze workshop helaas komen te vervallen.

Werken met cliënten, collega’s en andere mensen om je heen kan vaak beter, sneller en ook leuker. Hoe? Door het stellen van vragen uit het oplossingsgericht werken, waarmee je de ander uitnodigt om de aandacht te verleggen van ontevredenheid in het heden of verleden naar de gewenste toekomst. Oplossingsgericht werken zorgt ervoor dat er meestal minder gesprekken nodig zijn, de autonomie van cliënten gewaarborgd is en er minder burn-out bij professionals optreed. Deze aanpak sluit goed aan bij de manier waarop kinderen naar de wereld kijken: er is geen kind dat graag over problemen praat. Ze kijken liever vooruit in plaats van moeilijkheden te analyseren.

Tijdens de workshop gaan we praktijkgericht oefenen en word je uitgenodigd na te denken over hoe je deze oplossingsgerichte toepassingen en vragen morgen al kunt inzetten en zo de aandacht kunt verleggen van klachten naar krachten: from wrong to strong.

Eva Kuiper is forensisch orthopedagoog en docent aan instellingen voor hoger en universitair onderwijs. Zij geeft al jaren lezingen en workshops aan professionals binnen bedrijven en zorg- en onderwijsinstellingen op het gebied van oplossingsgericht werken, positieve psychologie en positieve gezondheidszorg. Zij is auteur van verschillende artikelen met de focus op kinderen en jongeren en de boeken ‘Oplossingsgerichte Vragen aan Kinderen en hun omgeving’ (2016) en ‘Optimaal Onderwijs’ (2021).