Verdiepende lezingen

Doe inspiratie en kennis op tijdens de verdiepende lezingen van Floortje Scheepers en Jochem Nooyen.

Anders kijken, anders doen

Floortje Scheepers

We staan voor grote uitdagingen in de zorg die we alleen samen aan kunnen gaan maar veranderen gaat niet vanzelf. Het vraagt soms eerst een andere manier van kijken om tot een andere manier van doen te kunnen komen. Welke nieuwe perspectieven op ziekte en gezondheid kunnen ons helpen om transformatie tot stand te brengen. Wat kun je als professional doen om dromen om te zetten in daden?

Floortje zal in haar lezing stilstaan bij eigen ervaringen met veranderen en waarom het aangaan van verandering een proces is van leren en verbeteren in plaats van weten en implementeren.

Floortje Scheepers is opgeleid als kinder- en jeugdpsychiater. Ze promoveerde in 2005 op de effecten van antipsychotica in de hersenen van patiënten met schizofrenie. Daarna werkte ze tot 2010 in het Radboudumc. Ze keerde in 2010 terug naar het UMC Utrecht, waar ze in 2017 werd benoemd tot hoogleraar Innovatie in de GGZ en hoofd werd van de afdeling psychiatrie.

Verander van Perspectief en de wereld verandert met je mee

Jochem Nooyen

Iedereen kijkt door een andere bril naar de wereld om zich heen. De één ziet een mooie plek. Een ander juist een duistere arena. Met andere woorden: het is de manier waarop je de werkelijkheid ervaart. En iedereen ervaart dit op zijn eigen manier. Zo gaat het ook met veranderingen en transformaties. Gelukkig kun je zelf kiezen welke bril je opzet en hoe je omgaat met die veranderingen.

Jochem zal ons congres afsluiten met een verrassende show met illusies, verhalen en inzichten over de mens. Hij laat je ervaren hoe het is om een ander perspectief te kiezen. Hoe je invloed hebt op wat je ziet en hoe je kunt kiezen op welke manier je omgaat met veranderingen. Want vanuit een andere kijk vind je vaak gemakkelijk de oplossing. Laat je verwonderen!

Jochem Nooyen is theatermaker en illusionist. Hij is nieuwsgierig naar hoe mensen én dingen werken. Hij duikt in boeken over het brein en apparaten met oneindig veel knopjes. Jochem zoekt graag tot op de bodem uit hoe iets werkt. Interactief, verfrissend en met humor leert hij je om anders naar verandering te kijken.